Παραλία

Η παραλία του GRAND BEACH HOTEL βρίσκετε 8οο μέτρα απο το GRAND VILLAS και σας προσκαλόυμε την επισκεφτήτε γιατί σας τα παρέχει όλα οσα χρειάζονται οι λυομενοί :

Οργανομένοι Πλάζ