Τοποθεσία


Μόλις 300 μέτρα από το κέντρο του χωριού Λιμενάρια και μόλις 300 μέτρα από την ακτή Grand beach του χωριού (από τις μεγαλύτερες παραλίες 2 χιλιομέτρων),

40°37'47.2"N 24°34'20.6"E